насамперед

присл. (у першу чергу, перш за все, перед кимось / чимось іншим), передовсім; спочатку, сперш(у), перш(е), попереду, поперед, раніш(е), найперш(е), щонайперше, якнайперше (перед ким / чим-н., раніше від когось / чогось); надто, особливо (перев. у складі відокремлених зворотів)

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • насамперед — присл. Передусім, найперше …   Український тлумачний словник

  • насамперед — [наса/мпеиреид] присл …   Орфоепічний словник української мови

  • насамперед — прислівник незмінювана словникова одиниця …   Орфографічний словник української мови

  • насамперед — присл. Вр. Перш за все, передусім, найперше. На самий перед. Вр …   Словник лемківскої говірки

  • Мак'явеллі, Нікколо — (1469, Флоренція 1527) італ. державний діяч, філософ, письменник (комедіограф), поет. Висока освіченість М. включала досконале знання античної класики (латиною) та італ. літератури. Замолоду проявив себе як досвідчений і талановитий політик; у… …   Філософський енциклопедичний словник

  • спершу — рідше сперш, діал. спе/рше, присл. 1) Попервах; спочатку. || У перший момент. || Насамперед, передусім. || Раніше, перед ким , чим небудь. •• Сперш усьо/го насамперед. 2) рідко. Знову, ще раз; з самого початку …   Український тлумачний словник

  • Стійкі звороти — Помилковий слововжиток // Рекомендований слововжиток // Примітка більше того, на думку Шептицького // що більше (до того ж), на думку Шептицького // Калька з рос. более того у випадку використання // у разі використання // Калька з рос. в случае… …   Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів

  • егоїзм — (від лат. ego я) любов до себе. Е. етичний принцип, протилежний альтруїзму; згідно з ним поведінка людини визначається, насамперед, інтересами її власного Я . Виникнення Е. в просторі культури обумовлюється соціальною трансформацією природного… …   Філософський енциклопедичний словник

  • історія філософії — процес зародження і розвитку філософських знань; наукова галузь, що вивчає історію філософського мислення. Зародження філософських ідей в культурі Китаю, Індії, країн Близького Сходу і Стародавньої Греції дослідники датують поч. серед І. тис. до… …   Філософський енциклопедичний словник

  • майя — (санскр. мистецтво, мудрість, ілюзія, омана, чари) поняття, яке має тривалу історію розвитку і різне вживання в інд. традиції, загалом позначаючи здатність Брагмана до дії. Трапляючись уже в гімнах Ригведи , концепція М . набула розвитку у… …   Філософський енциклопедичний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.